Spaarhypotheek

Een andere populaire hypotheekvorm in Nederland is de welbekende spaarhypotheek. Een spaarhypotheek heeft dezelfde kenmerken als een aflossingsvrije hypotheek, namelijk; u betaald tijdens de looptijd geen aflossing. U sluit bij een spaarhypotheek een spaar/ levensverzekering af. Er ontstaat dus een combinatie van een geldlening en een gemengde levensverzekering. De geldlening wordt verstrekt onder voorwaarde dat de bank een recht van hypotheek op het betreffende onderpand krijgt en dat aan de bank een pandrecht wordt gegeven op de levensverzekering. Dit pandrecht wordt meestal mede vastgelegd in de akte van hypotheek. De genoemde verzekering is gemengd, dit betekent dat er een dekking is bij zowel overlijden als leven. Een uitkering hiervan geschiedt op het moment dat de verzekerde komt te overlijden binnen de gestelde looptijd. U bouwt tijdens de looptijd een spaartegoed op. U lost aan het eind van de gestelde looptijd het gespaarde deel af. Eigenlijk is de spaarhypotheek een wat meer zekere vorm van de levenhypotheek.

Enkele voordelen van een spaarhypotheek zijn:

  • Belastingaftrek van het rentedeel gedurende de gestelde looptijd.
  • Rendement uit het opgebouwde spaartegoed is gelijk aan de hypotheekrente die wordt betaald.