Disclaimer

De gegevens op de website allesoverdehypotheek.info zijn bedoeld om u algemene informatie te geven omtrent hypotheken. Hierbij moet u rekening houden met het gegeven dat allesoverdehypotheek.info deze gegevens zonder enige aankondiging kan wijzigen of van de website kan verwijderen.

De door allesoverdehypotheek.info verstrekte informatie is afkomstig van bronnen die zeer betrouwbaar mogen worden geacht. Allesoverdehypotheek.info kan voor de juistheid en/of volledigheid daarvan niet verantwoordelijk worden gesteld.

Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Allesoverdehypotheek.info kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Allesoverdehypotheek.info en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Allesoverdehypotheek.info aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website die niet door allesoverdehypotheek.info worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van allesoverdehypotheek.info.

Aan de geboden informatie door allesoverdehypotheek.info kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Op allesoverdehypotheek.info is Nederlands recht van toepassing.