Annuiteiten hypotheek

Er zijn verschillende soorten hypotheken, één hiervan is de annuïteitenhypotheek. Een annuïteitenhypotheek is een hypotheek waarbij het te betalen maandelijks bedrag (de som van rente en aflossing) de betreffende looptijd gelijk blijft, deze verandert dus niet. Aan het eind van de looptijd is de gehele lening van de hypotheek terugbetaald.

Het aflossingsbedrag is in eerste instantie erg laag en de rente hoog. Naar mate de looptijd vordert verandert dit, het aflossingsdeel wordt groter en de rente lager. Een bijkomend voordeel is dat de rente kan worden afgetrokken van de inkomsten voor belasting. Hierdoor worden in eerste instantie de nettomaandlasten lager, naarmate de looptijd verstrijkt zullen deze hoger worden. Kortom, uw rentedeel wordt steeds lager en uw aflossingsdeel steeds groter.

Men moet bij het afsluiten van een annuïteitenhypotheek rekening houden met eventuele renteverhogingen. Dit zou immers kunnen betekenen dat er ineens meer rente betaald moet worden. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn; vooraf duidelijke afspraken maken over de rentestand. En deze vervolgens vast laten leggen voor langere tijd.

Voordelen van de annuïteitenhypotheek zijn:

  • Rentelasten hoog aan het begin van de looptijd en laag aan het einde.
  • U betaald een vast bedrag per maand en weet dus wat u maandelijks kwijt bent.