Lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek lost u elke maand of afgesproken periode een bedrag af. Dit bedrag bestaat uit aflossing en rente. Deze rente betaalt u over het nog openstaande hypotheekbedrag. In de beginfase van de looptijd betaalt u een hoog bedrag aan maandlasten omdat het rente-aandeel dan nog hoog is. Gedurende de looptijd worden uw hypotheeklasten steeds lager. Dit heeft te maken met het feit dat de schuld steeds minder wordt en er hierdoor steeds minder rente betaald hoeft te worden. Een bijkomend nadeel is wel dat u fiscaal voordeel steeds kleiner wordt. Deze lineaire hypotheek is een uitstekende uitkomst voor de zogenaamde BOX III leningen. BOX III leningen zijn leningen waarvoor u geen renteaftrek heeft.

Voordelen van de lineaire hypotheek:

  • U heeft een vaste einddatum
  • Uw brutomaandlasten van de hypotheek worden steeds lager
  • Rente is meestal fiscaal aftrekbaar
  • Tijdens de looptijd wordt er vaak periodiek afgelost