Alles over de hypotheek voor Onafhankelijk hypotheekadvies

Bijna iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met hypotheken. Dit is natuurlijk niet gek omdat in de meeste gevallen de grote som aan geld niet aanwezig is voor de aanschaf van een huis, grote verbouwing en/of andere zaken. Een hypotheek afsluiten is dan ook geen dagelijkse bezigheid. Er zijn daarnaast allerlei regels en kosten vanuit de overheid op van toepassing. En koopt u een huis wel of net met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Op allesoverdehypotheek.info bent u aan het juiste adres, u vindt hier alle informatie omtrent hypotheken die u wenst. Uw kennis over hypotheken zal uitgebreid worden wanneer u de website zorgvuldig doorneemt.

Wat is een hypotheek?

De term hypotheek, letterlijk vertaald in `onderpand` en in België hypothecaire lening  genoemd wordt gebruikt in twee verschillende betekenissen. Deze hangen samen, maar moeten afzonderlijk van elkaar worden gezien. Een hypotheek is in de eerste plaats `het eerste recht van verkoop`. Een zakelijke zekerheid of voorrecht dat op een goed of zaak, meestal een onroerend goed rust. Dit eigendom wordt in onderpand gegeven of genomen (door een bank) voor een schuld, veelal de geldlening om het onderpand te kopen. Bij een notaris wordt dit zakelijk recht beschreven in een hypotheekakte.

Betreffende lening, hypothecaire lening genoemd, wordt meestal verstrekt door een bank. Deze genoemde lening wordt in de volksmond een hypotheek genoemd. Wij onderscheiden een aantal hypotheekvormen die wij op deze website zullen uitleggen:

Geldgever en geldnemer

Deze begrippen worden in de maatschappij veelal door elkaar gehaald. Ze zullen hier dan ook eens goed uit elkaar gezet worden.

De geldgever wordt aangeduid als de hypotheeknemer of hypotheekhouder. Deze verkrijgt het eerste recht van verkoop en is dus in de meeste gevallen de bank. Als tweede hebben we de hypotheekgever, dit is de persoon die de hypotheek afsluit bij de bank en dus een zogenaamde hypotheek afgeeft, meestal een onroerende zaak.

Betalingen aan een hypotheek

Als u een hypotheek afsluit, dan weet u dat u deze ooit terug moet betalen. Deze terugbetaling bestaat uit aflossing en rente (hypotheekrente). Als u de geldlening niet terugbetaalt, heeft de geldverstrekker (meestal de bank) het recht om het onderpand te verkopen. Uit de opbrengst hiervan zal de lening (geheel of gedeeltelijk) worden terugbetaald. 

Een hypotheek is een langlopende schuld, dit betekent dat de hypotheekgever hier een lange tijd aan verbonden is. Dit heeft te maken met het feit dat het hier om grote geldbedragen gaat en deze niet zomaar terugbetaald zijn. Het is daarom zeer belangrijk dat u zich tijdig en goed laat informeren. Het zou niet prettig zijn als u in financiële problemen terecht zou komen. Daarom zet allesoverdehypotheek.info speciaal voor u alle vormen van hypotheken op een rijtje. Kies niet de eerste de beste hypotheekvorm maar kijk welke vorm het beste bij u past. Houdt hierbij rekening met uw inkomsten, uitgaven en behoefte.

Een hypotheek bestaat uit drie delen:

  • Aflossing of vermogensopbouw
  • Geldlening
  • Verzekeringsdekking(en)

Aflossing of vermogensopbouw

Het geleende geldbedrag moet natuurlijk terugbetaald worden. Tijdens de looptijd van de hypotheek kunt u aflossen, maar u kunt ook kiezen om na de looptijd pas te gaan aflossen. Deze keuze is niet bij elke hypotheekvorm aan de orde. Vermogen opbouwen is mogelijk via beleggen of door te sparen met een gegarandeerd rendement, dit is ook weer afhankelijk van de hypotheekvorm. Allesoverdehypotheek.info verwijst u dan ook graag naar de verschillende hypotheekvormen. Lees deze zorgvuldig voor. U zult er voordeel bij hebben.

Geldlening

Naast een bedrag aan aflossing betaalt u rente over het geleende bedrag. De hoogte hiervan wordt bepaalt door de hoogte van de lening, economische situatie, gekozen hypotheekvorm en de duur van de rente vaste periode. 

Verzekeringsdekking(en)

Door middel van het afsluiten van een verzekering kunt u risico`s beperken. Deze verzekeringen kunnen uitkeren bij overlijden, werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid. Laat u goed informeren, een hypotheek brengt ook voordelen met zich mee.

TIP voor de voor de goedkoopste rente

  • U kunt redelijk veel eisen stellen aan een geldverstrekker als uw inkomen hoog genoeg is om de hypotheek af te sluiten. Dit omdat de geldverstrekker een minder risico loopt op het niet (kunnen) terugbetalen van de lening.
  • Verdiep u in alle hypotheekvormen voordat u een gesprek aangaat met een adviseur. U zult er voordeel bij hebben en stapt een gesprek in met een bepaalde bagage aan kennis omtrent hypotheken. Dit werkt prettig en u doet er uw voordeel mee op.
Meer tips over geld besparen & verdienen vindt u op: